Projektin toiminta ja tavoitteet

Uskomme Erasmus-projektissamme, että koulutus ja kulttuuri ovat avainasemassa kansalaisten ja yhteiskunnan kehityksessä. Vuoden 2018 ollessa Euroopan kulttuuriperinnön vuosi, olemme halunneet yhdistää erilaiset kulttuuriperintömme ja digitalisaation. Menneisyys ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä etsiessämme taitavia opiskelijoita, jotka Euroopan kulttuuriperinnön tuntemuksensa avulla pystyvät toimimaan uudistajina alati kehittyvässä maailmassa.
STEAM-projektissamme yhdistyvät viisi tieteenalaa: tiede, teknologia, tekniikka, taide ja matematiikka. Pyrimme luomaan tunteen yhteisestä identiteetistä ja rakentamaan tulevaisuuden Eurooppaa kulttuuriperinnön ja akateemisten oppiaineiden avulla.
Ottaen huomioon sen, että tehokkain tapa tutustua toisiin kulttuureihin on vierailla ko. maissa, sisältää projektimme sekä oppilas- että opettajavierailuja. Projektiimme sisältyy neljä vierailua kuhunkin partnerimaahan. Lisäksi projektin alussa järjestetään nelipäiväinen opettajille suunnattu koulutustapahtuma (12 opettajaa).
Tämän lisäksi projekti sisältää tiimi- ja yhteistyötä oppilaiden, opettajien ja koulujen välillä. Tämän avulla saamme sekä konkreettisia tuotoksia että lisää ymmärrystä ja tietoa toisistamme. Näitä tuloksia ei pystyttäisi saavuttamaan ilman yhteistyötä.
Tarvitsemme rahoitusta kattamaan erilaisia kuluja, kuten suunnittelu, yhteydenpito kumppanien kanssa, materiaalit, projektin paikalliset aktiviteetit, mainostaminen ja projektin tulosten levitys.

Spolupracovníci

Podívejte se na naši práci…