Aktivity

Aktivity

Písně

Děti z naší školy se naučily krásnou píseň ach synku synku synku. PDF

Soutěž o logo

Jednou z prvních činností našeho projektu bylo navrhnout logo. Zúčastnili se jí studenti ze všech partnerských škol, až jsme měli dva finalisty: Paulu Moreno Saldaña z naší školy a Marka

Návštěva muzea

Do školy v muzeu! Protože učení neprobíhá jen ve škole, vzali jsme naše žáky ven a aktivovali jejich mozky. Všechny zúčastněné školy navštívily muzeum, sdílely zážitky, rekonstrukce uměleckých děl, letáky